Välkommen till Hirsikangas Gräv och Schakt AB

Hirsikangas Gräv och Schakt startades hösten 2004 av Janne Hirsikangas d?han köpte 2 grävmaskiner och en trailer av Wilhelmssons Entreprenad. I köpet ingick Wilhelmssons kundstock och ägaren Örjan Wilhelmssons erfarenhet och kunskap. Redan första året blev det ett positivt resultat.

December 2006 köptes en ny Doosan 225 -07 för att kunna konkurrera p?lika villkor med hänsyn till miljökrav p?maskinerna. Dessutom fanns ett uttalat önskemål från kunderna att maskinerna skulle vara försedda med viss utrustning.

2007 var orderingången större än vi klarade av och vi började leta efter skickliga medarbetare. December 2007 kom Janne Hirsikangas i kontakt med Joakim Arleij som blev anställd mars 2008.

Eftersom efterfrågan var fortsatt stor och vi hade en ny medarbetare s?införskaffades en ny grävmaskin även detta år. Det blev en Case 210B CX -08.

Idag 2011 är vi 8 anställda. Vi har utvidgat lite till och har nu 6 grävmaskiner och 1 mini-väghyvel och en ny trailer-dragare.

Vi arbetar främst i Örebro län och är särskilt framstående p?brytning av skogsbilvägar och rensning av diken runtom i Närke.

Tack vare utvidningen kan vi idag åta oss större projekt som t ex vägbyggen, parkeringar, rörbroar och enskilda avlopp. Utöver detta jobbar vi ocks?med kommunalt VA och exploateringsområden. Exempel p?uppdragsgivare är

  • NCC
  • Svevia
  • ÅV Bygg
  • lantbrukare
  • Enskilda vägar

och vi utför även totalentreprenader.

Du kan läsa om vad vi erbjuder under menyn Tjänster.

Janne Hirsikangas

Välkommen till Hirsikangas Gräv och Schakt

Före och efter bilder


Klicka p?bilderna för att se efterbilden.

Dike före
Trumma före

Vi som jobbar


Janne
Janne Hirsikangas - kvalitet är viktigt
Mobil: 070-300 02 64
Morgan Gustavsson, arbetsledare
Mobil:070-527 37 67
Urban Lindblad
Mobil: 070-608 42 63
Daniel Lauren
Mobil: 070-531 67 07
Henrik Eklöf
Mobil: 070-595 84 40
Lucas Viktorsson
Mattias Hansson
Jimmy Andersson
Anton Isaksson
Linda Linda Hirsikangas - administration
Mobil: 070-7176311